Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch

Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch Để hiểu các nội dung tiếp theo một cách dễ dàng, chúng ta cần hiểu một số khái niệm…

Các công cụ phân tích khối lượng

Nhờ một số công cụ phân tích dòng chảy lệnh (Order flow), chúng ta có thể thấy tất cả sự tương tác giữa người mua và người…

Lý Thuyết Thị Trường Đấu Giá

Lý thuyết về đấu giá ra đời chủ yếu từ các nghiên cứu của J.P. Steidlmayer về Hồ sơ thị trường. Sau đó, cùng với các tác giả…

Order Types – Các Loại Lệnh Giao Dịch Trên Thị Trường

Nếu bạn là một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiền mã hóa, hàng hóa hay forex, bạn cần biết cách sử dụng các loại…

Phân tích Quy luật cung và cầu – Wyckoff 2.0

Quy luật cung và cầu Đó là quy luật cơ bản mà lý thuyết đấu giá dựa vào và do đó chi phối mọi thay đổi về…