Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm – Xuất khẩu gạo đạt mức kỷ lục năm 2023

Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm là một trong những ngành kinh tế quan trọng của Việt Nam, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh…