Ngành sản xuất & phân phối điện – Phần 2: Triển vọng tươi sáng trong năm 2023

Xem thêm: Ngành sản xuất & phân phối điện – Phần 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành Triển vọng ngành điện trong năm 2023 Báo cáo…

Ngành sản xuất & phân phối điện – Phần 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến ngành

Ngành sản xuất và phân phối điện – Electric power generation and distribution industry (Ngành điện) là một ngành công nghiệp quan trọng, chịu trách nhiệm sản xuất,…

Ngành điện: Không giàu nhanh nhưng giàu lâu

Không phải tự nhiên mà những tập đoàn lớn như Berkshire Hathaway, Microsoft, Mitsubishi Corp, hay ở Việt Nam có Ree Corporation đầu tư vào mảng Energy…