Các nguồn lấy thông tin & dữ liệu doanh nghiệp

Tại sao phân tích kỹ thuật lại phổ biến hơn phân tích cơ bản? Quả thực thì lý do phân tích cơ bản khó hơn so với…