Ngành Đá xây dựng năm 2023 – Triển vọng tăng trưởng trong dài hạn từ Đầu tư công và Sân bay Long Thành

1. Tổng quan ngành Đá xây dựng Ngành vật liệu đá xây dựng là một trong những ngành công nghiệp quan trọng nhất của Việt Nam. Ngành…