Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 24/09 – 30/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VHM, TPB, PVS, CTG, REE, PNJ, MWG, BCG, PLC, DGC, DPM, MSN, IDC, VTP, VPB… 1. VHM – Kết…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 17/09 – 23/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: QNS, ACB, VHC, VGC, ZSC, VCB, DGC, LPB, KDH, FPT, STB, AST, FMC, PTB… 1. QNS – Giá đường…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 08/07 – 14/07/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VNM, VGC, PNJ, MSN, AST, HAG, TNG, NLG, NTP, ELC, FMC… 1. VNM – Lợi nhuận phục hồi…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 01/07 – 07/07/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VHC, PTB, PNJ, OCB, TCB, PVT, PHR, NLG, HDG, BCM, ANV… 1. VHC – Tín hiệu phục hồi…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 24/06 – 30/06/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VNM, VHM, FPT, HAH, KBC, DCM, HHV, BMP, BTS, VSC, MWG, STB, IDC, PNJ, PLX, PTB, KDH, HBC,…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 17/06 – 23/06/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: PNJ, KBC, ACV, KDH, DPM, GAS, VRE, GVR, VPB, DXS, VTP, BAF, QNS, NTC, GVR, PTB, BID, GMD,…