Phân tích Quy luật cung và cầu – Wyckoff 2.0

Quy luật cung và cầu

Đó là quy luật cơ bản mà lý thuyết đấu giá dựa vào và do đó chi phối mọi thay đổi về giá. Ban đầu, các nghiên cứu mà Richard Wyckoff đề xuất về luật này cho chúng ta biết rằng:

  • Nếu cầu lớn hơn cung, giá của sản phẩm sẽ tăng lên.
  • Nếu cung lớn hơn cầu, giá của sản phẩm sẽ giảm.
  • Nếu cung và cầu cân bằng, giá của sản phẩm sẽ không đổi.

Những lỗi diễn giải thường gặp trong cách diễn giải trên

Ý tưởng này rất chung chung và cần phải xem xét vì hàng loạt lỗi khái niệm đã được tạo ra xung quanh quy luật cung cầu này.

Lỗi #1: Giá tăng vì có nhiều người mua hơn người bán hoặc giá giảm vì có nhiều người bán hơn người mua.

Trên thị trường luôn có số lượng người mua và người bán như nhau; vì có người mua thì phải có người bán. Cho dù ai đó muốn mua bao nhiêu, vì không có người bán nào sẵn sàng cung cấp cho đối tác, nên cuộc đàm phán không thể diễn ra.

Điều quan trọng là ở thái độ (tích cực – aggressive hoặc thụ động – passive) mà các nhà giao dịch thực hiện khi tham gia thị trường.

Lỗi #2: Giá tăng vì cầu nhiều hơn cung hoặc giá giảm vì cung nhiều hơn cầu.

Vấn đề với tuyên bố này là gọi cầu là tất cả những gì liên quan đến việc mua và cung là mọi thứ liên quan đến bán. Trên thực tế, chúng là những khái niệm khác nhau và nhất định phải phân chia chúng ra khi đề cập đến cái này hay cái khác.

Cung và Cầu là những lệnh giới hạn (limit orders) mà cả người mua và người bán đặt trong các cột mua (BID) và bán (ASK) còn lại đang chờ thực hiện, được gọi là tính thanh khoản.

MUA/BÁN, Chênh lệch và Thanh khoản

Trong thị trường tài chính không có giá duy nhất. Đó là điều hiển nhiên nhưng nhiều người không hiểu. Khi một người tham gia thị trường, anh ta tìm thấy hai mức giá: mua và bán.

MUA (BID). Cột BID là một phần của sổ lệnh nơi người mua đến để đặt nhu cầu của họ (lệnh giới hạn mua) và nơi người bán đến để khớp lệnh bán của họ. Mức giá cao nhất trong cột BID được gọi là Best BID và thể hiện mức giá tốt nhất mà bạn có thể bán.

BÁN (ASK). Cột ASK là một phần của sổ lệnh nơi người bán đặt nguồn cung của họ (lệnh giới hạn bán) và nơi người mua đi tìm đối tác cho các lệnh mua của họ. Mức giá thấp nhất trong cột ASK được gọi là Best ASK và thể hiện mức giá tốt nhất để mua.

Do đó, chính cơ chế khớp lệnh sẽ quyết định giá. Chênh lệch giữa BID và ASK được gọi là Spread (chênh lệch) và là một chỉ số cần tính đến khi đánh giá tính thanh khoản của tài sản. Spread càng thấp, nó càng có tính thanh khoản cao.

Thanh khoản (Liquidity) là một khái niệm cực kỳ quan trọng. Đó là khối lượng mà một tài sản giao dịch. Chúng ta nên cố gắng giao dịch tài sản càng nhiều càng tốt bởi vì điều này có nghĩa là sẽ khó khăn hơn cho một nhà giao dịch lớn trong việc di chuyển giá riêng lẻ. Do đó, đây là một biện pháp để tránh thao túng có thể xảy ra. Nếu bạn đang giao dịch một tài sản có khối lượng giao dịch rất nhỏ, rất có thể nếu một tổ chức lớn tham gia có thể khiến giá di chuyển tương đối dễ dàng. Nên tránh những môi trường này.

Những thành phần tham gia thị trường dựa trên hành vi của họ

Yếu tố mấu chốt làm rõ những sai sót trong việc giải thích Quy luật cung cầu là hành vi của những người điều hành (tổ chức) vì họ có thể tham gia vào thị trường theo những cách khác nhau:

Tích cực (Aggressively). Người tạo thanh khoản thông qua việc sử dụng các lệnh “thị trường (market)”. Họ có nhu cầu tham gia và họ tấn công vào các Best BID và Best ASK nơi các lệnh giới hạn (limit) vẫn được đặt. Những loại lệnh tích cực này là động lực thực sự của thị trường vì chúng là những lệnh bắt đầu giao dịch.

Một cách thụ động (In a passive way). Người tạo thanh khoản bằng cách sử dụng lệnh “giới hạn (limit)”. Người bán tạo nguồn cung bằng cách để lệnh của họ chờ thực hiện trong cột ASK; và người mua tạo ra nhu cầu bằng cách để lại đơn đặt hàng của họ trong cột BID.

Làm thế nào để giá di chuyển?

Tiếp theo, chúng ta đến với phần giải thích về điều gì cần phải xảy ra để giá di chuyển. Ý tưởng ở đây rất rõ ràng: sự tham gia tích cực của các nhà giao dịch là cần thiết để tạo ra sự thay đổi về giá. Các lệnh chờ thực hiện ở dạng thụ động (passive) đại diện cho mục đích ban đầu, và trong trường hợp chúng được thực hiện, chúng có khả năng dừng một sự chuyển động; nhưng không có khả năng làm giá di chuyển. Điều này đòi hỏi sự chủ động.

Khởi xướng (initiative)

Để giá di chuyển lên, người mua phải mua tất cả các lệnh bán (cung) có sẵn ở mức giá đó và tiếp tục mua tích cực để ép giá lên một cấp độ và có thể tìm thấy những người bán mới để giao dịch ở đó.

Các lệnh mua thụ động làm chậm chuyển động đi xuống, nhưng bản thân chúng không thể đẩy giá lên. Các lệnh duy nhất có khả năng đẩy giá lên là các lệnh mua trên thị trường hoặc các lệnh có lệnh chuyển thành lệnh mua trên thị trường (chẳng hạn như các lệnh dừng lỗ ở vị thế bán short position stop-losses).

Để giá giảm xuống, người bán phải mua tất cả các lệnh mua (nhu cầu) có sẵn ở mức giá đó và tiếp tục đẩy giá xuống buộc giá phải tìm kiếm người mua ở mức thấp hơn.

Các lệnh bán thụ động làm cho chuyển động tăng chậm lại, nhưng không có khả năng tự hạ giá xuống. Các lệnh duy nhất có khả năng di chuyển giá xuống là các lệnh bán trên thị trường hoặc các lệnh có lệnh chuyển sang bán trên thị trường (các lệnh cắt lỗ ở vị thế mua long position stop-losses).

Sự Kiệt Sức (Exhaustion)

Giá cần sự quyết đoán để di chuyển, nhưng điều thú vị là sự thiếu quan tâm từ phía bên kia cũng có thể làm cho việc này dễ dàng hơn. Sự thiếu cung cấp có thể làm cho giá tăng lên, cũng như sự thiếu cầu có thể làm cho giá giảm xuống.

Khi một lời đề nghị bán bị rút lại, sự thiếu quan tâm này sẽ được biểu thị bởi một số lượng hợp đồng nhỏ hơn được đặt trong cột ASK và do đó giá có thể được di chuyển lên trên dễ dàng hơn với rất ít lực mua.

Ngược lại, nếu là nhu cầu bị rút lui, điều này sẽ được thể hiện bằng việc giảm số lượng hợp đồng mà những người mua đã đặt trong cột BID và điều này sẽ gây ra giá giảm mà không cần có nhiều hoạt động bán.

Biến động thị trường diễn ra như thế nào?

Hãy nhớ rằng thị trường, để tạo điều kiện đàm phán, sẽ đi lên để tìm kiếm người bán và đi xuống để tìm kiếm người mua; hay nói cách khác, nó sẽ luôn tiến tới điểm cân bằng nơi mà cung và cầu sẽ cân bằng với nhau.

Hơn nữa, logic dẫn đến suy nghĩ rằng khi giá tăng lên, sự quan tâm của người mua giảm đi (họ coi giá càng ngày càng đắt đỏ) và sự quan tâm của người bán tăng lên (họ coi giá càng ngày càng rẻ); và khi giá giảm xuống, sự quan tâm của người bán giảm đi và sự quan tâm của người mua tăng lên.

Trong một thị trường đang đi lên, miễn là sự chủ động mua có thể tiêu thụ toàn bộ thanh khoản (cung) có ở các mức giá cao hơn, giá sẽ tiếp tục tăng. Trái lại, trong một thị trường đang đi xuống, miễn là sự chủ động bán có thể tiêu thụ toàn bộ thanh khoản (cầu) mà nó tìm thấy ở các mức giá thấp hơn, giá sẽ tiếp tục giảm.

Vào thời điểm của sự đảo chiều thị trường, thông thường chúng ta sẽ luôn có một quá trình ba bước:

Kiệt sức (Exhaustion)

Hấp thụ (Absorption)

Khởi xướng (Initiative)

Để đảo ngược một đợt tăng giá, sự thiếu hứng thú (kiệt sức) của người mua để tiếp tục mua, sự bắt đầu bán ra từ các nhà giao dịch lớn theo cách không tích cực (hấp thụ), và sự quyết đoán (chủ động) của những người bán sẽ đồng thời xảy ra.

Tương tự, theo hướng ngược lại so với ví dụ về sự đảo chiều lên: kiệt sức của người bán, sự đặt hàng chủ động thông qua việc hấp thụ các lệnh bán ra và sự chủ động mua vào với sự quyết đoán tại cột ASK.

Về bản chất, giao thức ba bước này không gì khác ngoài quá trình tích lũy và phân phối, bất kể thời gian mà chúng diễn ra.

Related Posts

Cung tiền (Money Supply) trong nền kinh tế là gì?

Cung tiền (Money Supply) Cung tiền là khái niệm kinh tế chỉ tổng số tiền mặt và tiền gửi có sẵn trong nền kinh tế tại một…

Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch

Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch Để hiểu các nội dung tiếp theo một cách dễ dàng, chúng ta cần hiểu một số khái niệm…

Chính sách tài khóa & tiền tệ

Trước khi trao đổi sâu hơn thì chúng ta đi một chút kiến thức nền để có sự đồng nhất tương đối về hệ quy chiếu: Chính…

Chiến Lược Giao Dịch Day Trading

Giao dịch trong ngày (Day trading) là một hình thức giao dịch liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một…

Các nhóm ngành thuộc S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh.

Các ngành S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh biến đổi theo thời gian, từ những đỉnh của…

Chiến Lược Giao Dịch Scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính. Scalpers…

Leave a Reply

%d bloggers like this: