Lý Thuyết Thị Trường Đấu Giá

Lý thuyết về đấu giá ra đời chủ yếu từ các nghiên cứu của J.P. Steidlmayer về Hồ sơ thị trường. Sau đó, cùng với các tác giả khác như James Dalton và Donald L. Jones, họ đã định nghĩa hàng loạt khái niệm cấu thành lý thuyết này.

Nó dựa trên thực tế là thị trường, với mục tiêu ưu tiên là tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán giữa các bên tham gia và theo các nguyên tắc của quy luật cung cầu, sẽ luôn vận động để tìm kiếm hiệu quả, còn được gọi là sự cân bằng hoặc giá trị hợp lý.

Hiệu quả (Efficiency) cho thấy người mua và người bán đều thoải mái trong việc đàm phán và không có quyền kiểm soát rõ ràng. Sự thoải mái này đến từ việc dựa trên điều kiện thị trường hiện tại, định giá của cả hai bên đều tương đồng. Cách mà sự cân bằng này được quan sát trực quan trên biểu đồ giá là thông qua sự xoay vòng liên tục (phạm vi giao dịch). Những phạm vi giao dịch này đại diện cho sự cân bằng. Đây là bằng chứng về sự thuận lợi của đàm phán và là trạng thái mà chúng ta luôn nỗ lực để đạt được trên thị trường.

Trong khi đó, chúng ta còn có những khoảng thời gian không hiệu quả (inefficiency) hoặc mất cân bằng và điều này được thể hiện trong các chuyển động theo xu hướng. Khi thông tin mới đến thị trường, nó có thể làm thay đổi giá trị mà cả người mua và người bán cảm nhận về tài sản đó, tạo ra sự bất đồng giữa họ. Một trong hai bên sẽ nắm quyền kiểm soát và đẩy giá ra xa khỏi khu vực cân bằng trước đó, tạo ra cơ hội giao dịch có lợi cho chúng ta. Điều rõ ràng trong ngữ cảnh này là thị trường không tạo điều kiện cho việc đàm phán và do đó nó được coi là một trạng thái không hiệu quả (inefficient).

Thị trường sẽ không ngừng chuyển động trong quá trình tìm kiếm và xác nhận giá trị; trong tình huống mà người mua và người bán có thể trao đổi cổ phiếu. Khi điều này xảy ra là do định giá mà những người tham gia này đưa ra về giá là rất giống nhau. Tại thời điểm đó, cuộc đàm phán sẽ tạo ra một vùng cân bằng mới. Chu kỳ này sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà không bị gián đoạn.

Ý tưởng chung là thị trường sẽ di chuyển từ vùng cân bằng này sang vùng cân bằng khác bằng các chuyển động của xu hướng và những điều này sẽ bắt đầu khi cảm giác thị trường của cả người mua và người bán về giá trị hiện tại khác nhau gây ra sự mất cân bằng. Bây giờ thị trường sẽ bắt đầu tìm kiếm khu vực tiếp theo sẽ tạo ra sự đồng thuận giữa hầu hết những người tham gia về giá trị.

Cần lưu ý rằng thị trường dành phần lớn thời gian của nó trong các giai đoạn cân bằng, điều này là hợp lý do bản chất của thị trường dựa trên giao dịch có lợi giữa những người tham gia. Đây là nơi diễn ra các quá trình tích lũy và phân phối, mà như tất cả chúng ta đều biết, là nơi phương pháp luận của Wyckoff tập trung vào.

1. Các biến số

Quá trình đấu giá trên thị trường tài chính dựa trên giá trị. Để cố gắng giải mã giá trị đó nằm ở đâu, ba yếu tố bổ sung cần được đánh giá:

Giá (Price)

Trong cơ chế đấu giá, giá được sử dụng như một công cụ khám phá. Việc đàm phán được tạo điều kiện thuận lợi nhờ sự chuyển động của giá, dao động lên xuống khi khám phá các cấp độ khác nhau để xem những người tham gia phản ứng thế nào với việc khám phá này.

Những biến động giá thông báo cơ hội. Nếu những người tham gia phản ứng với cuộc thăm dò đó bằng cách coi giá là công bằng, điều đó sẽ kích hoạt thương lượng giữa họ. Ngược lại, nếu những khám phá về mức giá mới này không được coi là hấp dẫn đối với cả hai bên tham gia thì nó sẽ gây ra sự từ chối.

Thời gian (Time)

Khi thị trường thúc đẩy một cơ hội (đạt đến mức hấp dẫn), nó sẽ sử dụng thời gian để điều chỉnh thời hạn mà cơ hội đó sẽ có.

Giá sẽ dành rất ít thời gian ở những khu vực có lợi cho một trong hai bên (người mua hoặc người bán).

Một vùng hiệu quả hoặc cân bằng sẽ được đặc trưng bởi mức tiêu thụ thời gian nhiều hơn; trong khi một vùng không hiệu quả hoặc mất cân bằng sẽ được thể hiện bằng một khoảng thời gian ngắn.

Khối lượng (Volume)

Khối lượng đại diện cho hoạt động, số lượng đã được trao đổi từ một tài sản. Số lượng này cho thấy sự quan tâm hoặc thiếu quan tâm ở các mức giá nhất định.

Dựa trên khối lượng, có các khu vực có giá trị cao hơn so với các khu vực khác. Nguyên tắc cơ bản là một khu vực có hoạt động nhiều hơn, thì người tham gia thị trường sẽ gán cho nó một giá trị cao hơn.

Price + Time + Volume = Value

Ba yếu tố này đóng vai trò cung cấp cho chúng ta một quan điểm logic về nơi mà các nhà giao dịch trên thị trường tin rằng giá trị của một tài sản cụ thể nằm ở đâu, dựa trên điều kiện hiện tại.

Thông qua giá, thị trường khám phá các mức giá mới, sự tiêu thụ thời gian cho thấy có sự chấp nhận trong khu vực mới đó, và cuối cùng, khối lượng giao dịch xác nhận rằng các nhà giao dịch đã tạo ra một khu vực giá trị mới mà họ giao dịch một cách thoải mái.

Như chúng ta biết, các điều kiện đang thay đổi và do đó cần phải đánh giá lại liên tục các yếu tố này. Biết giá trị nằm ở đâu là chìa khóa vì nó xác định điều kiện của thị trường và dựa trên điều này, chúng ta sẽ có thể đưa ra những ý tưởng giao dịch khác nhau.

2. Nhận thức giá trị

Thị trường không ngừng luân chuyển giữa hai giai đoạn: phát triển theo chiều ngang (cân bằng) hoặc phát triển theo chiều dọc (mất cân đối). Phát triển theo chiều ngang cho thấy sự đồng thuận giữa những người tham gia trong khi phát triển theo chiều dọc là thị trường tìm kiếm giá trị, tìm kiếm những người tham gia để giao dịch.

Thực tế là giá đang di chuyển thoải mái trong một phạm vi giao dịch (phát triển theo chiều ngang) thể hiện sự chấp nhận trong khu vực đó, đó là một bối cảnh mà giá và giá trị trùng khớp theo những người tham gia. Khi thị trường ở trạng thái xu hướng (phát triển theo chiều dọc) giá cả và giá trị không trùng nhau; trong bối cảnh này, giá sẽ tăng và giá trị sẽ theo sau hoặc không (như một dấu hiệu của sự chấp nhận và từ chối).

Trong khu vực cân bằng, mức giá hợp lý nhất sẽ nằm ở giữa và các mức cực điểm ở cả trên cùng và dưới cùng sẽ thể hiện các mức không công bằng hoặc không được người tham gia chấp nhận.

Dựa trên thực tế là giá trị hợp lý nhất nằm ở giữa phạm vi, một di chuyển lên mức cao sẽ được người mua coi là mức giá đắt đỏ và đồng thời người bán sẽ coi nó là giá rẻ, do đó hành động của họ sẽ đẩy giá trở lại khu vực cân bằng. Tương tự, một di chuyển xuống mức dưới của phạm vi sẽ được người mua xem là giá rẻ và người bán coi là đắt đỏ, điều này sẽ gây ra một sự dịch chuyển ngược lên cao hơn.

Trong ngữ cảnh này, chúng ta tìm kiếm việc mua ở mức thấp và bán ở mức cao, hy vọng hy vọng rằng giá sẽ tiếp tục từ chối những thái cực đó. Và thông thường thị trường sẽ tiếp tục làm như vậy cho đến khi tình trạng của nó thay đổi.

Điều thú vị xảy ra khi mất cân bằng xảy ra và giá di chuyển ra khỏi vùng giá trị. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Khi giá rời khỏi phạm vi giao dịch, có thể xảy ra một sự thay đổi trong nhận thức về giá trị.

Nhiệm vụ của nhà giao dịch bây giờ là đánh giá xem các mức giá mới này được chấp nhận hay bị từ chối. Giá đi trước hai biến còn lại trong việc xác định các vùng giá trị tiềm năng, nhưng chính thời gian trong trường hợp đầu tiên và khối lượng trong trường hợp cuối cùng sẽ xác nhận liệu vùng mới đó được chấp nhận hay bị từ chối.

Chúng ta hiểu sự chấp nhận của một khu vực mới khi giá có thể được duy trì (tiêu thụ thời gian) và các hợp đồng giữa người mua và người bán bắt đầu được đàm phán (khối lượng), tất cả điều này được biểu thị bằng một sự di chuyển ngang của giá. Ngược lại, chúng ta sẽ nhận biết sự từ chối khi giá nhanh chóng quay trở lại khu vực giá trị cũ, cho thấy thiếu sự quan tâm và được chứng minh bằng sự đảo ngược mạnh mẽ.

Mọi sự phát triển theo chiều ngang kết thúc khi không còn sự thống nhất giữa những người tham gia về giá trị; trong khi tất cả các phát triển theo chiều dọc kết thúc khi giá đạt đến một vùng mà tại đó lại có sự thống nhất giữa chúng. Đây là chu kỳ liên tục của thị trường. Bản thân ý tưởng này rất mạnh mẽ và với cách tiếp cận phù hợp, các chiến lược giao dịch có thể được tạo ra xung quanh nó.

Mọi sự phát triển theo chiều ngang kết thúc khi không còn sự thống nhất giữa những người tham gia về giá trị; trong khi tất cả các phát triển theo chiều dọc kết thúc khi giá đạt đến một vùng mà tại đó lại có sự thống nhất giữa chúng. Đây là chu kỳ liên tục của thị trường. Bản thân ý tưởng này rất mạnh mẽ và với cách tiếp cận phù hợp, các chiến lược giao dịch có thể được tạo ra xung quanh nó.

Như với một trong những nguyên tắc phổ biến của phân tích kỹ thuật (giá chiết khấu mọi thứ), chúng ta không cần đi sâu vào điều gì thực sự tạo ra sự thay đổi này trong nhận thức về giá trị của những người tham gia. Chúng ta biết rằng dựa trên các điều kiện hiện tại, dựa trên thông tin mà chúng ta có tại thời điểm chính xác đó, tất cả những người tham gia đưa ra định giá về giá của tài sản. Sau đó, một điều gì đó có thể xảy ra ở cấp độ cơ bản làm thay đổi nhận thức này, nhưng điểm hay của cách tiếp cận này là nó giúp chúng ta không cần biết và diễn giải những gì đã xảy ra về nhận thức của những người tham gia thay đổi.

Điều quan trọng là phải nhấn mạnh rằng lý thuyết đấu giá này là phổ biến và do đó nó giúp chúng ta đánh giá bất kỳ loại thị trường tài chính nào một cách độc lập với thời gian được sử dụng.

3. Bốn bước của hoạt động thị trường

Đây là một quá trình mà Steidlmayer đưa ra đại diện cho các giai đoạn khác nhau mà thị trường đã trải qua trong quá trình phát triển các chuyển động của nó. Bốn giai đoạn là:

  • Giai đoạn xu hướng (Trend phase). Phát triển theo chiều dọc, mất cân đối về giá và nghiêng về một hướng.
  • Giai đoạn dừng lại (Stop phase). Các giao dịch bắt đầu xuất hiện theo hướng ngược lại và chuyển động xu hướng trước đó dừng lại. Các giới hạn của phạm vi trên và dưới được thiết lập.
  • Giai đoạn đi ngang (Sideways phase). Phát triển theo chiều ngang. Các giao dịch diễn ra xung quanh phạm vi giá dừng lại và trong phạm vi giới hạn của khoảng cân bằng mới.
  • Giai đoạn chuyển biến (Transition phase). Giá rời khỏi phạm vi và sự mất cân bằng mới bắt đầu để tìm kiếm giá trị. Chuyển động này có thể là một sự đảo ngược hoặc tiếp tục của chuyển động xu hướng trước đó.

Sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc, thị trường sẵn sàng bắt đầu một chu kỳ mới. Giao thức này được thực hiện liên tục và có thể quan sát trên tất cả các khung thời gian.

Một cách trực quan, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 3, ta có thể nhận thấy một hình dạng P hoặc b trong biểu đồ thị trường. Quá trình hình thành loại biểu đồ này, cũng như đề xuất phương pháp giao dịch dựa trên nó, sẽ được trình bày chi tiết hơn ở phần sau.

Đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm, giao thức bốn giai đoạn này sẽ quen thuộc vì nó tương ứng với quá trình phát triển từ Giai đoạn A đến Giai đoạn E theo phương pháp Wyckoff:

  • Dừng lại xu hướng trước đó (Stop the previous trend)
  • Xây dựng nguyên nhân cơ bản (Building the cause)
  • Đánh giá sự phản kháng hoặc kháng cự (Evaluate the opposition)
  • Khởi động xu hướng mới (Initiating the trend movement)
  • Xác nhận hướng đi hoặc xác nhận xu hướng (Confirm directionality)

Mặc dù Richard Wyckoff, cũng như các học trò sau này và các nhà giao dịch khác đã đóng góp vào việc phổ biến ý tưởng của ông, chỉ dựa trên các công cụ phân tích và nguyên tắc của phân tích kỹ thuật, chúng ta thấy rằng họ đã ngầm làm việc trên các khái niệm được đề xuất trong lý thuyết về phiên đấu giá mặc dù không sử dụng các thuật ngữ như vậy.

Đó là lý do tại sao nó được coi là phương pháp phân tích kỹ thuật duy nhất dựa trên một logic cơ bản thực tế: lý thuyết phiên đấu giá và luật cung cầu.

Theo Wyckoff 2.0

Related Posts

Cung tiền (Money Supply) trong nền kinh tế là gì?

Cung tiền (Money Supply) Cung tiền là khái niệm kinh tế chỉ tổng số tiền mặt và tiền gửi có sẵn trong nền kinh tế tại một…

Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch

Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch Để hiểu các nội dung tiếp theo một cách dễ dàng, chúng ta cần hiểu một số khái niệm…

Chính sách tài khóa & tiền tệ

Trước khi trao đổi sâu hơn thì chúng ta đi một chút kiến thức nền để có sự đồng nhất tương đối về hệ quy chiếu: Chính…

Chiến Lược Giao Dịch Day Trading

Giao dịch trong ngày (Day trading) là một hình thức giao dịch liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một…

Các nhóm ngành thuộc S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh.

Các ngành S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh biến đổi theo thời gian, từ những đỉnh của…

Chiến Lược Giao Dịch Scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính. Scalpers…

Leave a Reply

%d bloggers like this: