Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch

Vấn đề dòng chảy lệnh trong giao dịch Để hiểu các nội dung tiếp theo một cách dễ dàng, chúng ta cần hiểu một số khái niệm…

Chiến Lược Giao Dịch Day Trading

Giao dịch trong ngày (Day trading) là một hình thức giao dịch liên quan đến việc mua và bán các công cụ tài chính trong cùng một…

Các nhóm ngành thuộc S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh.

Các ngành S&P 500 có hiệu suất cao nhất qua chu kỳ kinh doanh. Chu kỳ kinh doanh biến đổi theo thời gian, từ những đỉnh của…

Chiến Lược Giao Dịch Scalping

Scalping là một chiến lược giao dịch liên quan đến việc kiếm lợi nhuận nhỏ từ các giao dịch thường xuyên trên thị trường tài chính. Scalpers…

Các công cụ phân tích khối lượng

Nhờ một số công cụ phân tích dòng chảy lệnh (Order flow), chúng ta có thể thấy tất cả sự tương tác giữa người mua và người…

Xây Dựng Chiến Lược Giao Dịch

Nếu bạn quan tâm đến giao dịch chứng khoán, ngoại hối hoặc tiền điện tử, bạn cần phải có một chiến lược giao dịch. Chiến lược giao…

Lý Thuyết Thị Trường Đấu Giá

Lý thuyết về đấu giá ra đời chủ yếu từ các nghiên cứu của J.P. Steidlmayer về Hồ sơ thị trường. Sau đó, cùng với các tác giả…

Order Types – Các Loại Lệnh Giao Dịch Trên Thị Trường

Nếu bạn là một nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán, tiền mã hóa, hàng hóa hay forex, bạn cần biết cách sử dụng các loại…

Công nghiệp hay dịch vụ tác động đến “sức khỏe” nền kinh tế hơn?

Sức khỏe của nền kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào sức khỏe của khu vực sản xuất công nghiệp. Nhưng các ngành dịch vụ có tác…

Phân tích Quy luật cung và cầu – Wyckoff 2.0

Quy luật cung và cầu Đó là quy luật cơ bản mà lý thuyết đấu giá dựa vào và do đó chi phối mọi thay đổi về…