Báo cáo phân tích vĩ mô tháng 06/2023

1. Báo cáo vĩ mô

– Báo cáo vĩ mô tháng 6: Cập Nhật Kinh Tế Vĩ Mô Việt Nam – Worldbank – 20230616. Xem chi tiết…

– Báo cáo vĩ mô tháng 6: Hoạt động sản xuất tiếp tục giảm mạnh. Quy hoạch điện VII thông qua – DSC – 20230612. Xem chi tiết…

– Báo cáo vĩ mô tháng 6: NHNN lần thứ 3 cắt giảm lãi suất điều hành – VNDS – 20230608. Xem chi tiết…

– Cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 05: Giảm tốc nhưng đã chuyển biến tích cực trong một số lĩnh vực – AGR – 20230608. Xem chi tiết…

– Báo cáo vĩ mô: Báo cáo vĩ mô tháng 05/2023 – VCBS – 20230606. Xem chi tiết…

– Báo cáo vĩ mô: Hoạt động sản xuất kinh doanh suy yếu – BSC – 20230606. Xem chi tiết…

– Báo cáo vĩ mô: Tình hình kinh tế Việt Nam tháng 05/2023 – KBSV – 20230606. Xem chi tiết…

– Báo cáo vĩ mô: Cập nhật 5 tháng đầu năm 2023 – MAS – 20230606. Xem chi tiết…

2. Báo cáo chiến lược

– Báo cáo chiến lược: Ưu tiên quản trị rủi ro – DSC – 20230612 Xem chi tiết…

– Báo cáo chiến lược: Chốt lời chờ cơ hội – DSC – 20230612. Xem chi tiết…

– Báo cáo chiến lược: Thận trọng là cần thiết – VDSC – 20230605. Xem chi tiết…

Update…


Truy cập nhóm Telegram, Zalo để theo dõi những thông tin kiến thức hữu ích về đầu tư được cập nhật và chia sẻ thường xuyên:

NHÓM ZALO

NHÓM TELEGRAM


Thanks for reading Thái cực đầu tư – Investing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Related Posts

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 24/09 – 30/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VHM, TPB, PVS, CTG, REE, PNJ, MWG, BCG, PLC, DGC, DPM, MSN, IDC, VTP, VPB… 1. VHM – Kết…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 17/09 – 23/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: QNS, ACB, VHC, VGC, ZSC, VCB, DGC, LPB, KDH, FPT, STB, AST, FMC, PTB… 1. QNS – Giá đường…

Xu Hướng Của Tỷ Giá, Lạm Phát Và Chính Sách Tiền Tệ Trong Giai Đoạn Cuối Năm 2023

Diễn biến tỷ giá USD/VND Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 15/9 tăng lên mức 24.036 đồng/USD. Cùng xu hướng, tỷ…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 03/09 – 09/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VNM, STB, VCG, KBC, DHA, PTB, MSN, KDH, BSR… 1. VNM – Kỳ vọng từ tái định vị thương…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 20/08 – 26/08/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: MWG, FRT, VHM, REE, PVD, PLX, PLC, ACB, TNH, PNJ, HPG, FMC, DGW, BWE, VPB, GAS, DGC, TNG,…

[Bản tin tuần] Kinh tế Việt Nam và Thế giới tuần 14/08 – 18/08/2023

Mỹ: – Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Hoa Kỳ tăng lên 4,28%, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2007. Lợi suất thực…

Leave a Reply

%d bloggers like this: