Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 03/09 – 09/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VNM, STB, VCG, KBC, DHA, PTB, MSN, KDH, BSR…

1. VNM – Kỳ vọng từ tái định vị thương hiệu

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 84.000
 • Chúng tôi dự phóng KQKD năm 2023 của VNM với doanh thu thuần đạt 63,205 tỷ đồng (+5.4% yoy), LNST đạt 9,321 tỷ đồng (+8.7% yoy). Chúng tôi đưa ra khuyến nghị NẮM GIỮ đối với cổ phiếu VNM với giá mục tiêu 84,000 VND/cổ phiếu
 • Nguồn KBSV: Xem chi tiết

2. PTB – Lợi nhuận dự kiến phục hồi từ nửa cuối năm 2023

 • Khuyến nghị Trung lập: Giá mục tiêu 61.600
 • PTB đạt mức tăng trưởng cao hơn ngành gỗ nhờ các khách hàng lớn (Masterband và Melissa & Doug). Ngoài ra, lợi nhuận sản xuất gỗ của công ty ổn định phản ánh năng suất lao động được tối ưu hóa – giúp biên lợi nhuận gộp từ gỗ cao hơn 3% – 4% so với mức trung bình ngành. Theo ước tính của chúng tôi, lãi suất giảm 1% sẽ giúp lợi nhuận trước thuế của PTB tăng 2%. Chúng tôi nhận thấy lợi nhuận của PTB đã chạm đáy trong Q2/2023, tuy nhiên sự phục hồi không mạnh vào năm 2024. PTB đang giao dịch ở mức P/E dự phóng năm 2023 và 2024 lần lượt là 10,2x và 9,05x, thấp hơn so với các công ty cùng ngành (11x). Chúng tôi áp dụng hệ số P/E bình quân cho ngành gỗ là 11x và ngành đá là 10x và đưa ra mức giá mục tiêu 1 năm cho cổ phiếu PTB là 61.600 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 6,6%). Chúng tôi duy trì khuyến nghị TRUNG LẬP đối với cổ phiếu PTB.
 • Nguồn SSI: Xem chi tiết

3. MSN – Chi phí lãi vay ăn mòn lợi nhuận

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 97.100
 • Chúng tôi dự phóng KQKD năm 2023 của MSN với doanh thu thuần đạt 81,601 tỷ đồng (+7.1% yoy), NPATMI đạt 1,185 tỷ đồng (-66.8% yoy). Chúng tôi cho rằng những khó khăn đã phản ánh vào giá hiện tại, kỳ vọng vào tương lai và đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu MSN với giá mục tiêu 97,100 VND/cổ phiếu
 • Nguồn KBSV: Xem chi tiết

4. STB – Bình minh ló rạng

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 37.500
 • Với kỳ vọng STB sẽ hoàn tất việc trích lập dự phòng trái phiếu VAMC trong năm 2023, chúng tôi cho rằng tăng trưởng lợi nhuận trong năm 2024 và 2025 sẽ khả quan và ngân hàng sẽ có nhiều cơ hội để hoàn thành kế hoạch tái cơ cấu nhanh hơn dự kiến. Mặc dù STB duy trì tỷ lệ cho vay hợp lý vào ngành bất động sản và không đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, chúng tôi vẫn khá thận trọng về chất lượng tín dụng của ngân hàng trong thời gian gần đây, bao gồm khoản cho vay Bamboo Airways. Theo đó, chúng tôi hạ khuyến nghị từ MUA xuống KHẢ QUAN, với giá mục tiêu cho năm 2024 là 37.500 đồng/cổ phiếu tương đương với tiềm năng tăng giá là 14,7%.
 • Nguồn SSI: Xem chi tiết

5. KDH – Báo cáo cập nhật doanh nghiệp

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 44.100
 • Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KDH và nâng mức giá mục tiêu lên 44,100 VND/CP (+22.8% so với giá mục tiêu cũ, tương đương upside +20.7%) khi (1) điều chỉnh giảm tỷ lệ lợi ích tại dự án Đoàn Nguyên và (2) giảm mức chiết khấu tại KDC Tân Tạo, KĐT Phong Phú 2 từ 50% xuống 30% do triển vọng triển khai rõ ràng hơn.
 • Nguồn BSC: Xem chi tiết

6. KBC – Quỹ đất không còn nhiều, áp lực đẩy nhanh Tràng Duệ 3

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 42.500
 • So với Báo cáo cập nhật gần nhất, Chúng tôi duy trì khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu KBC với giá trị hợp lý năm 2024 là 42,500 VNĐ/CP (Upside +24% so với giá mở cửa ngày 8/9/2023), dựa trên phương pháp RNAV với WACC = 11% cho các dự án của Khu công nghiệp. Hiện tại, giá cổ phiếu KBC đã tăng +22% so với khuyến nghị trước đó của BSC (KBC_MUA_TP 34,000 VND_13/6/2023 . BSC tiếp tục tăng +25% so với giá mục tiêu trước đó chủ yếu đến từ việc (1) Giảm giá trị WACC từ 13% xuống 11% do mặt bằng lãi suất giảm, (3) Tăng quy mô dự án Tràng Cát +200 ha theo điều chỉnh quy hoạch.
 • Nguồn BSC: Xem chi tiết

7. VCG – Tăng trưởng lợi nhuận gộp nhờ mảng bất động sản

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu N/A
 • Doanh thu của VCG tăng gấp đôi +108% n/n, 132.4% q/q (4.5 nghìn tỷ đồng) và LNST tăng vọt lên 130.3 tỷ đồng (+592% q/q) so với mức lỗ 60.3 tỷ đồng trong Q2/22. DT xây dựng tăng 99% n/n lên 2.5 nghìn tỷ đồng và DT bất động sản tăng vọt 378% n/n lên 1.5 nghìn tỷ đồng nhờ bàn giao Green Diamond và Vinaconex Invest. Lợi nhuận gộp tăng trưởng thấp hơn với 430 tỷ đồng (+43.3% n/n, +36.6% q/q) do tỷ suất LNG thu hẹp (9.7%, -3.9 đpt n/n). Nhìn chung, công ty đạt doanh thu 6.5 nghìn tỷ đồng (+85% n/n) và 149.1 tỷ đồng LNST (-79% n/n), hoàn thành 40/43% kế hoạch năm.
 • Nguồn KIS: Xem chi tiết

8. DHA – Nhu cầu tăng cao thúc đẩy tăng trưởng trung hạn

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 62.200
 • Nhu cầu tiêu thụ đá xây dựng gia tăng tại khu vực miền Nam được dẫn dắt bởi dự án Sân bay Long Thành (giai đoạn 1) và các cao tốc thành phần thuộc Cao tốc Bắc – Nam. Chúng tôi xác định giá trị hợp lý của DHA bằng phương pháp FCFE và P/E mục tiêu cho 2024F và khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 62,600 VND, thêm vào đó là tỉ suất cổ tức 2023 kỳ vọng là 9%, từ đó ước tính mức upside của DHA là 23%
 • Nguồn KBSV: Xem chi tiết

9. BSR – KQKD đã chạm đáy trong quý 2

 • Khuyến nghị Mua: Giá mục tiêu 24.100
 • Dựa trên định giá FCFF, và P/B chúng tôi khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu BSR. Giá mục tiêu là 24,100 VNĐ/cổ phiếu, tương đương mức upside 16.4% so với giá tại ngày 07/09/2023. Chúng tôi nâng giá mục tiêu so với báo cáo cập nhật gần nhất để phản ánh diễn biến crack spread dầu Diesel tích cực hơn so với kỳ vọng.
 • Nguồn KBSV: Xem chi tiết

Update…

MỖI TUẦN 1 CUỐN SÁCH EBOOK:

[Sách] Hệ thống giao dịch Ichimoku Charts – Ichimoku Kinko Clouds. Xem chi tiết…


Truy cập nhóm Telegram, Zalo để theo dõi những thông tin kiến thức hữu ích về đầu tư được cập nhật và chia sẻ thường xuyên:

NHÓM ZALO

NHÓM TELEGRAM


Thanks for reading Thái cực đầu tư – Investing! Subscribe for free to receive new posts and support my work.

Related Posts

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 24/09 – 30/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VHM, TPB, PVS, CTG, REE, PNJ, MWG, BCG, PLC, DGC, DPM, MSN, IDC, VTP, VPB… 1. VHM – Kết…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 17/09 – 23/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: QNS, ACB, VHC, VGC, ZSC, VCB, DGC, LPB, KDH, FPT, STB, AST, FMC, PTB… 1. QNS – Giá đường…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 10/09 – 16/09/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VRE, VNM, GMD, ACB, PLX, PNJ, PVD, DCM, BVH, VNM, CTG, GAS, MWG, PVS, NKG, PHR, GVR, POW……

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 20/08 – 26/08/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: MWG, FRT, VHM, REE, PVD, PLX, PLC, ACB, TNH, PNJ, HPG, FMC, DGW, BWE, VPB, GAS, DGC, TNG,…

Báo cáo phân tích Doanh nghiệp tuần 13/08 – 19/08/2023

Báo cáo phân tích doanh nghiệp, báo cáo KQKD: VRE, VNM, PVS, MWG, IDC, HSG, GAS, DGC, BAF, SCS, PVT, NT2, BCM, ACV, VIB, IMP, VCB, ……

Một vài điểm nhấn quan trọng của CPI Mỹ vừa công bố

Theo báo cáo của FED trong tháng 7/2023, CPI tăng 0.2% so với tháng trước, khớp với dự báo của các chuyên gia. Nếu so với cùng kỳ, CPI tăng 3.2%,…

Leave a Reply

%d bloggers like this: